Nicko utställning

Nordic Dog Show Vänersborg


2021-09-19

Domare/ Judge: Nils Molin

Klass/ Clas: Junior

Plasering/ Placing: 1 KK, CK, 3 BM

West Coast Dog Show Int


2021-08-23

Domare/ Judge: Liz- Beth Liljeqvist Carlsson

Klass/ Clas: Junior

Plasering/ Placing: 1 KK, CK, 3 BM

West Cost Dog Show Nordic


2021-08-22

Domare/ Judge: Jan Herngren

Klass/ Clas: Junior

Plasering/ Placing: 1 KK, CK, 4 BM