Frans x Enja

Aplicado Frans Do Amor

Frans

Unistars Daydream Belivier

Enja

HD/ Hips: A

PRA prcd: Normal/ Clear

JDCM: Förmodligen normal/ Probably normal
IC13: Normal/ Clear
Ögon/ Eyes: Ua/ No remarks
Utställning/ Show: R-Cert

Vattenarbete/ Waterwork: CACT- Portugal

HD/ Hips: C
PRA prcd: Bärare/ Carrier
JDCM: Troligtvis normal/ Probably normal
IC13: Normal/ Clear
Ögon/ Eye

Utställning/ Show: Excellent
Vattenarbete/ Waterwork: 3 Excellent- Nivå I- Portugal

10 tikar/ 10 females
4 hanar/ 4 males